Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do tego aby świadczyć alimentami względem dzieci nie mogących się utrzymać. Zgodnie z treścią art.133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic musi świadczyć alimenty chyba, że dziecko posiada majątek z którego dochody wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Główna przesłanka

Aby można było mówić o świadczeniu alimentacyjnym musi istnieć sytuacji niezdolności dziecka do samo utrzymania się. Obowiązek alimentacyjny o czym warto pamiętać trwa od narodzenia dziecka i wygasa dopiero w momencie usamodzielnienia a nie pełnoletności. Osoby które ukończyły 18 lat ale podjęły dalszą edukacje dalej mogą pobierać lub postarać się o alimenty nad siebie pod określonymi w przepisach warunkami.

Obowiązek może być dożywotni

Tak jest, jeżeli dziecko nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie na skutek choroby lub kalectwa, wówczas świadczenia alimentacyjne od rodziców będą trwać bez przerwy aż sytuacja nie ulegnie zmianie. Wynika to z przyjętej zasady o równej stopy życiowej dzieci z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do tego aby podzielić się ze swoimi dziećmi nawet skromnymi dochodami.

Ustanie alimentów

Zgodnie z prawem jedyną okolicznością która może uzasadniać ustanie obowiązku alimentacyjnego jest okoliczność stanowiąca czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać czy też nie. W przypadku osób pełnoletnich pod uwagę bierze się również to czy w ogóle wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Stanowisko przeciwne prowadzi do zahamowania lub do znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, poprzez pozbawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości.

W sytuacji jednak gdy dziecko zaniedbuje studia a jest przygotowane do pracy, gdy z własnej winy lub zaniedbania nie zdaje egzaminów w terminach, lub powtarza lata studiów obowiązek alimentacyjny może ustać. Rodzice dziecka uczącego się zostaną zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego gdy dziecko będzie w stanie utrzymać się z pobieranego stypendium.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl