Komunikacja interpersonalna- umiejętność, którą doskonali się przez całe życie

Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich to cały proces, a nie jedna chwila czy moment. By powstała udana komunikacja interpersonalna potrzeba zaangażowania obu stron biorących udział w rozmowie.

Czym jest komunikacja interpersonalna?

Najogólniej rzecz ujmując, komunikacja interpersonalna to wymiana zdań czy opinii między co najmniej dwoma osobami. By komunikacja w ogóle zaistniała potrzebny jest nadawca, odbiorca, no i oczywiście komunikat zrozumiały dla obu stron. Jednak naczelną zaletą komunikacji interpersonalnej jest to, iż można odczytać intencje i uczucia drugiej osoby nie tylko na podstawie słów czy mowy, ale i poprzez mimikę gesty.

Jak wpływa ona na nasze postrzeganie świata i ludzi.

Mimika twarzy to jest element, z którego można wywnioskować czy nasz rozmówca mówi prawdę, czy ewidentnie się z nią mija. Jeśli się poci, drży mu głos lub ucieka od nas wzrokiem- oznacza to, że ewidentnie kłamie. Niemniej czasem mimika twarzy rozmówcy może informować nas o tym, że osoba wypowiadająca jakieś pochwały na nasz temat to jednostka uczciwa, serdeczna i ciepła, a te wszystkie miłe gesty i uściski skierowane w naszą stronę to po prostu efekt jej wylewności uczuciowej i lekkiego pobudzenia psychoruchowego, które jest absolutnie niegroźne dla otoczenia.

Co zrobić, by polepszyć efekt komunikacji interpersonalnej?

Po pierwsze należy aktywnie słuchać słów nadawcy. Jeśli zacznie się ziewać lub odwracać głowę czy unikać kontaktu wzrokowego, nadawca komunikatu od razu zauważy nasze znużenie rozmową, co zniechęci go do dalszej wypowiedzi. Po drugie formułując jakąś myśl, należy wziąć pod uwagę zdolności interpersonalne osoby, do której kieruje się komunikat. Na przykład to czy dobrze słyszy lub z jakiej grupy społecznej pochodzi. To ważne, bo sposób wypowiedzi i jej ton decydują o tym, czy nasze słowa są dla niej w pełni zrozumiałe.

Po trzecie należy zastanowić się, czy wypowiadane przez nas słowa nie ranią uczuć odbiorcy. Również w komunikacji interpersonalnej należy brać odpowiedzialność za słowo. Nie zaleca się również bezpośredniego oceniania innych, gdy nas o to nie poproszą, bo to psuje atmosferę rozmowy. Poza tym, zanim zacznie się oceniać innych, warto zastanowić się, czy ja sam nie jestem zbyt napastliwy i dlatego wymiana zdań zawsze kończy się w taki, a nie inny sposób.