Jak w dobie przemysłu dbać o środowisko naturalne

Dbając o nasze środowisko, musimy przestrzegać pewnych zasad. W dobie kiedy przemysł rozwija się bardzo szybko, kiedy ścieki otaczają nas z każdej strony, należy wymyślać coraz to nowe możliwości ich likwidacji.
Nasze środowisko naturalne nie powinno być przez nas zaniedbywane.
Procesy oczyszczania ścieków naturalnych są różne, przede wszystkim, wymyśla się takie, podczas których część substancji odzyskuje się i wykorzystuje się ją.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH:

METODA MECHANICZNA

Polega ona na tym, że powstałe zanieczyszczenia są:

 • rozdrobnione,
 • cedzone,
 • filtrowane,
 • wirowane czy poddawane flotacji.

W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak:

 • sita,
 • kraty,
 • piaskowniki,
 • odtłuszczalniki,
 • rozdrabniacze czy osadniki wstępne.

METODA CHEMICZNA

Najczęściej jest stosowana w przypadku gdy zanieczyszczenia posiadają różnego rodzaju związki chemiczne i metale ciężkie, w swoim składzie.
W tym przypadku stosuje się procesy:

 • koagulacji,
 • neutralizacji,

METODA BIOLOGICZNA

Ta metoda to metoda używana w sytuacjach, gdy zawodzą dwie pierwsze metody oczyszczania ścieków. W przypadku gdy po oczyszczeniu metodą chemiczną czy mechaniczną, woda nadal jest mętna i ma w sobie liczne zanieczyszczenia, ścieki oczyszcza się biologicznie.
Metoda ta głownie polega na utlenianiu i mineralizacji związków organicznych zawartych w ściekach przemysłowych. Procesy te przebiegają zarówno w warunkach tlenowych, niedotlenionych jak i beztlenowych. W dużej mierze wykorzystuje się tutaj mikro i makroorganizmy.
Biologiczna metoda oczyszczania jest, dodatkowo, dzielona na metodę naturalną i sztuczną. Wszystko opiera się na polach irygacyjnych i filtracyjnych. Natomiast metoda sztuczna to metoda złoża spłukiwanego oraz użycia osadu czynnego.

MODERNIZACJE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW

Ostatnio popularyzuje się roślinne oczyszczalnie ścieków. Są one wykorzystywane od niedawna i są dobre do oczyszczania jednego rodzaju ścieków przy małych zanieczyszczeniach.
Wykorzystuje się też sztuczne złoża biologiczne, gdzie korzysta się z kruszywa koksu, żużla, tufów wulkanicznych czy różnego rodzaju kamieni.

wirówka przemysłowa do oczyszczania ściekówBardzo popularne jest także wykorzystanie wirówki do oczyszczania ścieków. Wirówki przemysłowe są coraz to bardziej unowocześniane i doskonale spełniają swoje zadania już w oczyszczalniach ścieków.

Wirówki przemysłowe oczyszczają wszelki osad powstały w wyniku produkcji przemysłowej. Wszelki osad zostaje odwodniony przez wirówki i to co nie może być wykorzystane zostaje spalone a ta substancja, która nadaje się jeszcze do czegokolwiek, zostaje wykorzystana.