Walcowanie blach

Współczesny przemysł wykorzystuje blachy w celach konstrukcyjnych, czy wykończeniowych. Blachy najczęściej stosuje się w przemyśle energetycznym, morskim, naftowym i gazowym, a także budownictwie. Blachy jednak, zanim zostaną wykorzystane do konkretnych celów, często same muszą przejść różnego rodzaju procesy, takie jak walcowanie, które ma je przygotować do późniejszych zadań.

Technologia walcowania blach

Technologia walcowania zmieniała się na przestrzeni lat, a obecnie istnieją jej różne rodzaje. Walcowanie blach jest jedną z podstawowych usług oferowanych przez różne firmy specjalizujące się w tym zakresie, a które to tych celów wykorzystują profesjonalne maszyny, które dzięki starannemu dobraniu gwarantują jakość oraz zapewnienie, że każdy zwinięty arkusz blachy będzie spełniał stawiane przed nim wymagania.

Technika walcowania ma zastosowanie dla szerokiej gamy rozmiarów oraz grubości materiału. W zwijaniu blach wykorzystuje się trzy lub cztery walce, po to, aby nadać arkuszowi żądaną krzywiznę. Poprzez odpowiednią kontrolę i zmianę odległości oraz kąta między ramionami prowadzącymi walce, po gięciu można uzyskiwać bardzo zróżnicowane kształty oraz promienie. Ruchome walce boczne zapewniają zaś możliwość płynnej kontroli krzywizny. Podczas zwijania blach grubych wymagana jest dodatkowa operacja gięcia wstępnego, które ma za zadanie przygotować końcowe krawędzie arkusza blachy do właściwego gięcia. Proces zwijania blach przez walcowanie jest elastyczny,dzięki czemu pozwala na uzyskiwanie wymaganych i oczekiwanych rezultatów po gięciu.