Profesjonalne tłumaczenie ważnych dokumentów

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy istnieje konieczność przetłumaczenia dokumentów urzędowych z języka polskiego na obcy lub odwrotnie. O ile do przełożenia tekstów o mniejszej wadze wystarczy zwykłe tłumaczenie, o tyle jeśli ta czynność dotyczy dokumentów urzędowych, tylko tłumacz przysięgły może się podjąć tego zadania. Tłumaczenie przysięgłe daje pewność, że dokumenty będą honorowane w urzędach, a także że osoba dokonująca tłumaczenia ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Kiedy jest potrzebne profesjonalne tłumaczenie dokumentów?

Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne w sytuacjach, kiedy dokumenty są oficjalne i urzędowe, ponieważ muszą one po dokonanym przekładzie zachować swoją ważność dla konkretnych organów państwowych. Są to takie dokumenty, jak akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, rejestracji pojazdu sprowadzone z zagranicy, świadectwa pracy oraz wiele innych tego typu pism. Ich ważność po przetłumaczeniu musi być potwierdzona pieczęcią tłumacza przysięgłego, który za dokonanie przekładu ponosi odpowiedzialność przed organami państwowymi. Uwierzytelnione dokumenty poprzez tłumaczenie przysięgłe składane są również w instytucjach finansowych, jak banki i tym podobne.

Jak wybrać tłumacza, aby profesjonalne tłumaczenie dokumentów miało ważność?

Na pytanie – jak wybrać tłumacza przysięgłego, można odpowiedzieć, że należy sprawdzić jego kompetencje potwierdzającymi je certyfikatami oraz dobrze jest przejrzeć opinie osób, które z jego usług wcześniej skorzystały. Profesjonalista wykonujący tłumaczenia przysięgłe musi legitymować się ukończonymi studiami wyższymi z tytułem co najmniej magistra oraz posiadać certyfikat ukończenia egzaminu państwowego uprawniającego do tłumaczeń przysięgłych. W wyborze profesjonalnego tłumacza cena nie powinna być najważniejszym kryterium, a raczej jego pozycja w swoim zawodzie powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności.

Na jakich zasadach odbywa się profesjonalne tłumaczenie dokumentów?

Przede wszystkim tego typu przekłady z obcych języków mają zawsze formę papierową, ponieważ przetłumaczony dokument musi posiadać oryginalną okrągłą pieczęć zawierającą dane osobowe tłumacza, wskazanie języka, z którego jest specjalistą, a także pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumacz dokonuje przekładów dokumentów, które powinny zachować moc prawną po dokonaniu tej pracy, dlatego w przypadku, kiedy jego tłumaczenie przysięgłe spowoduje jakieś straty u klienta, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i można ubiegać się o odszkodowanie.