Na czym polega gratowanie przemysłowe

Gratowanie w przemyśle musi odbywać się na dużą skalę. Jednocześnie musi ono zapewniać bardzo dobrą jakość obrabianych elementów. Polerki wibracyjne są w stanie zapewnić zarówno wydajność jak i jakość. Co to jednak jest polerka wibracyjna.

Co to jest polerka wibracyjna?

Polerka wibracyjna jest to w skrócie przyrząd, który służy do polerowania oraz gratowania. Obróbka powierzchni metali tą metodą odbywa się w środowisku, które ma właściwości cierne. Jak to działa w praktyce?
Polerka wibracyjna posiada komorę roboczą. Komora podczas pracy jest wprawiana w wibracje o dużej częstotliwości. W komorze roboczej zazwyczaj znajdują się kształtki cierne (w większości przypadków ceramiczne), które oddziałując z obrabianym materiałem powodują polerowanie oraz tępienie ostrych krawędzi i niwelują grat. Kształtki cierne oraz obrabiany materiał nie są wprowadzane jedynie w wibracje. Oprócz tego przemieszczają się wspólnie w kierunku obrotowym czaszy, oraz wykonują ruch obrotowy od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi czaszy. Ruch obrotowy jednak to nie są jedyne parametry, jakie wpływają na obróbkę za pomocą polerek wibracyjnych.

Czym możemy regulować obróbkę za pomocą polerek wibracyjnych?

Głównym czynnikiem oprócz samego fizycznego ruchu detali są środki technologiczne pod postacią kształtek. Kształtki mogą mieć różne wymiary (najczęściej dopasowywane są do specyficznego kształtu materiału), różną twardość oraz mogą być wykonywane z różnego materiału, chociaż 90% z nich jest ceramicznych. Kształtki mogą być ceramiczne i żywiczne. Warto również wspomnieć, że są metody obróbki bez kształtek. Obróbka typu detal – detal, stosowana jest głównie do małych elementów i pozwala zmniejszyć wielkość linii technologicznej oraz czas procesu (suszenie odbywa się za pomocą powietrza w tej samej komorze, natomiast podczas obróbki z kształtkami musimy detale od kształtek odseparować, a następnie skierować je do suszarki). Oprócz kształtek stosowana jest różnego rodzaju chemia. Chemia może mieć właściwości polerskie, ścierne lub zabezpieczające przed korozją.