Archiwa tagu: umowa darowizny

Wykonanie umowy darowizny

DarowiznaDarowizna jest to umowa, na mocy, której jedna strona oddaje określoną rzecz drugiej stronie dobrowolnie oraz bezpłatnie. Zazwyczaj takie przekazanie dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy. W przypadku darowania nieruchomości forma umowy darowizny jest określona w Kodeksie i powinna mieć ona formę aktu notarialnego. Darowizna jest umową jednostronną, gdzie obowiązek świadczenia leży po jednej stronie.

 

Pojęcie darowizny nie obejmuje każdego nieodpłatnego przysporzenia .Wynika to z innych czynności prawnych unormowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego pod tytułem darowizny, a także z określenia świadczenia darczyńcy jako dotykającego jego sfery majątkowej.

Wykonanie darowizny

Wykonanie umowy darowizny ma miejsce wtedy, gdy:

  • umowa została podpisana;
  • przedmiot umowy darowizny został już wydany.

W przypadku gdy przedmiotem umowy darowizny jest ustanowienie jakiegoś prawa, wówczas momentem wykonania umowy będzie moment, w którym umowa darowizny została podpisana.

 

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie określone świadczenie lub przekazanie własności danej rzeczy czy kwoty pieniężnej to moment wykonania darowizny będzie momentem w którym dana rzecz została przekazana w ręce obdarowanego. W umowie darowizny może znaleźć się zapis, który będzie dotyczył terminu przekazania przedmiotu, a będzie on zgodny z dniem sporządzenia umowy.

 

Skutki wykonania umowy darowizny

  • W przypadku, gdy forma umowy darowizny będzie nieprawidłowa, wtedy umowę darowizny uznaje się za nieważną, jeśli darowizna została już wykonana wtedy nie ma znaczenie jaka ona formę miała i jest ona uznana za ważna;
  • w przypadku nieruchomości, praw spółdzielczych itp. umowa darowizny musi mieć formę aktu notarialnego, jest to warunek konieczny;
  • wykonanie umowy darowizny powoduje rozpoczęcie biegu terminów dotyczących podatku od spadków i darowizn.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl